Sider

torsdag 31. mai 2012

E-bok seminar i London

I mai dro fem ansatte fra Læringssenteret til London. På agendaen stod blant annet et dagsseminar om e-bøker. Verten var University College London (UCL) og programmet finnes nederst på UCLs side.

Det var til sammen 10 forelesere som hadde korte innlegg den dagen. De snakket ut i fra tendenser i Storbritannia, et sted vi kan identifisere oss med i forhold til hvor langt/kort vi har kommet i e-boksatsingen. Nedenfor har jeg tatt for meg noe av det som kom frem under seminaret.

E-bok leverandøren Ebrary har foretatt to globale undersøkelser om studenters e-bokvaner, gjennomført i 2008 og 2011. I årene mellom undersøkelsene hadde ikke kjennskapen til e-bøker økt: studentene er rett og slett usikre på hvor de finner dem.. Den største innflytelsen på jakten etter e-bøker hadde foreleserne, bibliotekarene kom på 2. plass. Studentene stoler på informasjonen de finner i e-bøkene og nedlasting og tilgjengelighet er økende viktig for dem. Muligheter for å printe ut synkende viktig (dog en tendens jeg ikke har sett her hos oss..).

En representant fra bedriften Outsell fortalte om økende bruk av e-bøker i høyere utdanning fremfor videregående skoler. Kostnadene har en del å si her. Forventningene til e-bøker er høye, derfor ser det ut som om utviklingen går sakte, påstod hun. Å skreddersy tekstbøker har begynt å komme - tekstbøkene kan endre seg etter hva studentene trenger: bilder, video, print on demand og kjøpe enkeltkapitler.

Deretter fulgte noen forelesere som med vekslende hell har satset på elektroniske tjenester. Biblioteket ved University of Newcastle har innført brukerstyrt anskaffelse av e-bøker. I praksis vil det si at hvert femte lån av en enkelttittel utløser kjøp. Lånene må godkjennes og siden dette gjøres manuelt kunne det ta en dag eller to før lånet ble godkjent (oppsett varierer fra hvilke leverandør man bruker). Utenom denne ventetiden var studentene svært fornøyde med løsningen. Leselisten til studentene ble av og til meldt videre til foreleserne. Som en konsekvens av dette ble listene til anbefalt litteratur til tider endret da foreleserne fant interessante funn i studentenes leselister.

Hos University College of Professional Studies biblioteket prøvde de en periode å bli heldigitale: de hadde utelukkende e-plattformer, e-tidsskrifter og e-bøker. Studenter og ansatte var verken klare eller fornøyde med tilbudet og resultatet ble at de gikk tilbake til en samling med både trykt og elektroniske tjenester.

Hos Portsmouth University har de høyest bruk av e-bøker i Storbritannia. Mye av grunnen til dette er det store utvalget de har av e-bøker. Det jeg festet meg ved i foredraget var at de kjøpte en del e-bøker ut i fra hvilke bøker som hadde de lengste reservasjonslistene. Egentlig en innlysende tanke, men spørsmålet er om det går an å ta ut slike lister i Bibsys?

Dag to i vårt Londonopphold ble brukt til studiebesøk hos to bibliotek. Noen ord om også dette kan leses i vår Payback-blogg.

onsdag 25. januar 2012

App fra danske bibliotek

Viborg bibliotekene i Danmark har utviklet en egen app kalt Go' Bog. Her kan man lese deler av bøker, låne e-bøker, få anbefalinger, reservere og dele boktips med venner på Facebook. Bibliotekene har også lagt ut iPader i bibliotekene for de som ikke har tilgang til en egen. Noe å tenke på også for fagbibliotekene? Og når kommer den norske versjonen?

onsdag 2. november 2011

mandag 22. august 2011

Søking i e-bøker

Søkemuligheter blir ofte fremhevet som et argument for å bruke e-bøker, men hvor bra fungerer egentlig søkeverktøyene?

Les mer på bloggen "A New Kind of Book":
http://newkindofbook.com/2011/08/search-inside-ebooks-why-readers-look-what-they%E2%80%99re-finding/

torsdag 18. august 2011

Velger e-bøker fremfor trykte bøker i Tromsø

"Styret ved Universitetsbiblioteket i Tromsø (UB) har gjort et historisk vedtak om å kjøpe e-bøker framfor trykte bøker. UB har allerede 500 000 e-bøker i samlingen, men fra og med i dag vil UB aktivt velge e-bøker i stedet for trykte bøker." Les mer i pressemeldingen

Med dette blir de Norges første bibliotek som velger e-bøker fremfor trykte bøker.

iPad-prosjekter i skolen

Colby Libraries iPad project i USA er i sluttfasen av et pilotprosjekt der de har delt ut iPader til bibliotekansatte. Les mer om prosjektet på deres nettside.

Et annet interessant prosjekt er framsIKT: "Prosjektet “framsIKT” eller “fremtidens klasserom” jobber med hvordan (ny) teknologi kan føre til økt motivasjon for læring, bedre læringsutbytte og en mer spennende skolehverdag" (sitat fra bloggen framsIKT). Et utvalg elever i Sør-Trøndelag har fått bruke hver sin iPad i skolesammenheng og basert på dette har NTNU student Henrik Valstad laget en masteroppgave. Han har blant annet brukt observasjoner i klasserommet og intervjuer med lærere og elever om bruken av iPad i skolen. Masteroppgaven kan leses i sin helhet i Slideshare.

Cedars School of Excellence i Skottland har gitt alle sine elever hver sin iPad. Her lærer blant annet elevene alfabetet via iPaden. IKT-læreren ved skolen, Fraser Speirs, har dokumentert fremgangen i prosjektet i sin blogg. For en norsk oppsummering av dette prosjektet kan jeg anbefale blogginnlegget til "IKT og skole".

torsdag 4. august 2011

Interaktiv læring

Al Gores bok "Our choice" er nå en app for iPad. Her integreres tekst, lyd, video m.m. Det har allerede kommet barnebøker, som Alice i eventyrland som har utforsket mulightene til mulitmediabøker på nettbrettet, og nå har også faglitteraturen kommet på banen. Spennende!