Sider

søndag 28. november 2010

Filmer på iPad

Det er en smule begrenset hva man kan spille av og overføre av video direkte i iTunes. Formatene .mov, .m4v og .mp4 støttes. Om man har andre formater kan man enten konvertere dem (ingen garanti for resultatet), eller man kan benytte seg av andre metoder...

Metode 1:
Involverer VLC (gratis app) og iTunes.
Installer VLC, koble deretter iPaden til iTunes. Velg enheten, velg fanen "programmer", bla helt ned på siden og finn appen VLC. Trykk deretter "legg til", og du kan finne filmene på datamaskinen og få dem inn i VLC på iPaden.
Fordeler: Kjapp overføring. Ulemper: Krever kabel mellom PC og iPad.

Metode 2:
Involverer VLC og Dropbox (gratis apper).
NB: Krever at man tidligere har lagt inn en eller annen film i VLC, f.eks. ved hjelp av metoden over.
Installer VLC og Dropbox, send en film over i Dropbox-mappen (via PC), og finn den igjen i Dropbox appen på iPaden. Stjernemerk filmen, slik at den er tilgjengelig offline. Velg så å spille den av i VLC.
Fordeler: Kabelfri. Ulemper: Tar noe lengre tid enn metode 1.
Kan også lønne seg å øke den interne lagringsplassen Dropbox har på iPaden.

Har så langt testet .avi-filmer, fungerer veldig bra!

lørdag 27. november 2010

ePub og iPad

Dagens eksperiment: lese ePub-filer (fritt programformat for e-bøker) på iPaden.

De kan enten lastes inn via iTunes og leses i iBooks, eller om man foretrekker å gjøre det trådløst: overføre dem via Dropbox og åpent filene i valgfritt leseprogram. Goodreader tar ikke iPub-filer, men gratisappene Stanza og Bluefire Reader fungerer bra.

Ellers ble dokumentredigeringsprogrammet Documents testet på konferanse i forrige uke, fungerte relativt bra til å skrive notater med. Documents har også en wifi-dele funksjon, når den er påslått kan man hente ut og lagre filene direkte fra en nettleseren på samme nettverk, ved å taste inn IP-adressen til Paden, http://192.168osv. Man kan også laste inn filer til Documents i samme slengen.


Man kan i tillegg laste opp til Google documents, eller sende filene som e-post vedlegg.
Programmet takler tekst (txt) og regneark (csv), i tillegg til Paint.

onsdag 24. november 2010

tirsdag 23. november 2010

Møteagenda 02.12.2010

Noen punkter som vi kan diskutere på møtet 2. desember:
 • iPad'ene har ankommet. Utforsk, dele erfaringer, planlegge intern opplæring, teste HiOs ressurser (Ebrary, EBSCO o.l.)
 • Bestemme hvor mange enheter som skal kjøpes inn. Etui? Pussefille? Gavekort på apps?
 • PDF lagring på iPad. Restriksjoner for lagring eller fritt frem? Bettina undersøker i forkant
 • iTunes konto for kjøp av apps. Se tidligere blogginnlegg
 • Pensum på plate. Kjøpe inn flere e-bøker som er på pensum? Av Ebrary, Dawson eller andre?
 • Notat / forslag til evaluering (Helge). Mastergruppene, hva skjer videre

Tilføyinger? Rediger innlegget eller kommenter :)

Goodreader

Enkel og trådløs overføring av filer til iPad.

GoodReader app (11 kr) + hjemmenettverk = no more iTunes for me.

Se oppskrift her:
http://www.gilsmethod.com/transfer-pdf-files-to-your-ipad-using-wi-fi

Som en ekstra bonus:
Ved å surfe gjennom GoodReader app'en kan man også lagre pdf-filer på iPaden som igjen kan leses offline.

Har foreløpig testet med doc, xls, pdf og ppt-filer, funker for alle, blir overraskende lesbart.
Dette må selvfølgelig testes mer, mulig ezproxy-problem på lur, men det er ihvertfall greit å vite at det finnes løsninger....

Anbefaler også gratisprogrammet Dropbox i kombinasjon med Goodreader, synkroniserer en utvalgt mappe mellom smartphone, iPad og Pc.
Fordelen med Dropbox er at filene kan hentes uavhengig av hvilken netttilgang du har, mens det å bruke iPad som nettverksstasjon (som oppskriften beskriver) krever felles wifi-nett.

Flere triks med Goodreader: Hvis man er inne i Safari-nettleseren og har en nettside åpen (PDF, html, whatever), så kan man taste inn en "g" foran "http", slik at adressen blir "ghttp". Nettdokumentet blir da automatisk lagret i Goodreader og kan leses offline.

iTunes konto

For å kjøpe eller laste ned gratis apps må vi ha en iTunes konto. Det beste hadde vært hvis vi hadde hatt én konto til alle iPadene. Henvendte meg til Apple for å høre om det gikk an. Svar under.

"I understand that you would like to have single iTunes account for multiple iPads and some information about iPads. I certainly understand your concern and I am sure you want this to be resolved at the earliest. Rest assured, I will do my best to resolve this issue for you as soon as possible.

Bettina, I've reviewed your issue and would like to inform that you can create multiple iTunes account with same email address. First you have to create an iTunes account, then you will need to create a new Apple ID at the My Apple ID site and then set it up for use on the iTunes Store and repeat for number of accounts. To do this, follow these steps:

1) Go to the My Apple ID site at:

http://appleid.apple.com/

2) If the site is not displayed in your preferred language, click the Change Language link in the upper-right corner, type the name of your language in the field that appears, then click the Save button.

3) Click the Create an Apple ID button.

4) Fill in all the required fields. Since your email address is already an active Apple ID, you will need to create a unique account name for the Apple ID field (it will need to be in an email address format). When you enter an email address into the form, you can enter the email address.

5) After you have filled out the form, click Continue at the bottom. Once you are taken to the next page, you can close your browser window.

Now you must set up this new Apple ID for use on the iTunes Store. Before you proceed, make sure you are not signed in to the iTunes Store. If there is a Sign Out option in the Store pull-down menu at the top, choose it to sign out.

You will see two sets of instructions below. Follow the first set if you are going to use a credit card, debit card, iTunes Allowance, or PayPal account as your method of payment. If you want to use an iTunes Gift Certificate, iTunes Gift Card, or other code to set up your account, skip to the second set of instructions.

INSTRUCTIONS FOR CREDIT CARD, DEBIT CARD, ALLOWANCE, OR PAYPAL

1) Open iTunes then choose Sign In from the Store menu.

2) Enter your new Apple ID and password, then click the Sign In button.

3) A dialog will inform you that the Apple ID hasn't been used on the iTunes Store. Click the Review button to review your account information.

4) Read through the Terms of Service. If you agree with them, click Agree to proceed.

5) Select your payment method and enter your billing information. If your Apple ID was issued an iTunes Store Allowance, you will have the option of choosing "None" if you do not want to set up a secondary payment method.

6) Click the Done button.

INSTRUCTIONS FOR GIFT CERTIFICATE, GIFT CARD, OR OTHER CODE

1) On the left side of the iTunes window, click iTunes Store.

2) From the Store menu, choose Home.

3) Under QUICK LINKS on the right side of the iTunes window, click Redeem.

4) Enter the code that you would like to redeem, then click the Redeem button.

5) When the sign-in dialog appears, enter your new Apple ID and password, then click the Redeem button.

6) A dialog will inform you that the Apple ID hasn't been used on the iTunes Store. Click the Review button to review your account information.

7) Read through the Terms of Service. If you agree with them, click Agree to proceed.

8) If you would like to enter an alternate payment method, please select the payment type and enter the payment information. If you do not wish to enter an alternate form of payment, select None.

9) Click the Done button.


To check the iPad features, please follow the manuals in the articles:
http://support.apple.com/manuals/#ipad"

Klokere? :P

mandag 15. november 2010

Seminaret "Leseplater - formatkrig- eller fred?"

I november 2009 hadde jeg et innlegg på NFF og NOLUGs seminar om lesebrett. Powerpointen jeg la frem var en bearbeidelse av den Åse Marit og jeg utarbeidet for Læringssenterets internseminar samme år. Foredraget tok for seg ulike lesebrett på markedet i tillegg til fordeler og ulemper med brettene. Powerpointen ligger ute på nettet sammen med andre foredrag fra seminaret.

Referat 10.11.2010

Deltakere: Bettina, Helge, Lars, Kari, Trude og Åse Marit.

Historikk
Gruppen startet opp i september 2009 da lesebrettene Sony PRS-300 – Pocket edition, Sony PRS-600 – Touch edition og Kindle ble testet. Konklusjonen var at lesebrett var noe vi burde ta tak i på Læringssenteret, men på det tidspunktet var bla. ikke markedets lesebrett kompatibel med Læringssenterets e-bok leverandører (Ebrary, DawsonEra). Da iPad'en dukket opp tok vi opp tråden igjen.

Hva vil vi?

 • Være i forkant
 • Utvide bruksområdet for e-bøker
 • Fremme bruk av ny teknologi og innhold
 • Tilpasse oss ny brukeradferd og være klar når ny brukeradferd etablerer seg
 • Koble teknologi og innhold

Problemstillinger:

 • Bruk av e-bøker. P.t. kan LS sine e-bøker leses på PC'er og tablet'er (iPad og Samsung Galaxy tab).
  Hvordan kan lsb tilpasse seg dette? Hvordan brukes utstyret , innholdet? Spin off effekten av utlån/utstyr (øker bruken av også andre lsb tjenester da?)
 • Hvilke utstyr skal bli brukt? PC – android (eksempelvis Samsung Galaxy tab)– Apple (iPad) - andre typer lesebrett?
  Ebrary og DawsonEra kan leses på PC'er og iPad. Kjøper man eks. iPad blir man bundet til Apple. Men ikke på samme måte som Kindle som er låst til Amazonbøker.

Målgruppe:

 • Studenter (testgruppe + andre studenter/ansatte da vi også tenker oss vanlig utlån)
 • Egne tilsatte i lsb

Prosjektet:
To masterstudier er nå spurt om å delta i prosjektet. Master i klinisk sykepleievitenskap (Su) og Masterstudiet på JBI.

Master Su: 7 studenter. Pensummet inneholder en god del artikler som vi har tilgang til elektronisk. Her er Bettina kontaktperson

Master JBI: 5-8 studenter (ikke avklart ennå). Her er Trude kontaktperson. Pensummet er digitalt. Inneholder:
- Artikler
- En lærebok digitalt
- Vevdokumenter

Vi ser for oss at et mulig løp foregår slik:
1. Presentasjon / Intro ved semesterstart. Utlevering av iPad'er
2. Løpende erfaringer: Blogg? Eller i dokumentet på iPad’en
3. Møte underveis / Midtveisevaluering
4. Innlevering av iPad’er og evnt. Evalueringsskjemaer ved semesterslutt

Pensummet:

 • Få pensumet ferdig lastet inn eller finne selv? Her må det undersøkes om artikkel PDF'er kan lagres på tab'en mht rettighetsklarering. Bettina undersøker.
 • Noen få pensumbøker er tilgjengelige digitalt. Kjøpe inn flere e-bøker som er pensum?

Andre oppgaver innenfor prosjektet:

 • Opplæring av egne ansatte. Her er Åse Marit kontaktperson.
 • Helge utarbeider notat / forslag til evaluering
 • Kari tar kontakt med Samlingsutvikling og følger opp bestillingene av iPad’ene og Galaxy’ene.

Antall enheter kjøpt inn:

Foreslått på møtet: Mastergruppene får iPad’er. Ca 15 iPad’er med 16 GB trengs. 5 til vanlig utlån (Galaxy tab) i lsb. Noen (5?) iPad’er og Galaxy’er til internt bruk. Rundt 25 tab’er til sammen.

Neste møte
2. desember, kl.13, P48

Tilføyinger/rettelser? Rediger innlegget eller kommenter :)