Sider

fredag 28. januar 2011

Rapid City Library eReader guide

Inspirasjonskilde?

Rapid City Library har laget en egen guide til hvordan deres ressurser kan lastes ned til forskjellige lese/nettbrett. Relativt oversiktlig presentert, med videoer som viser nedlastningsprosessen. Nyopprettet side, men regner med de legger til mer innhold etterhvert.

http://rapidcitylibraryebooks.weebly.com/

tirsdag 25. januar 2011

SUs e-bøker

Pensumlisten til SU, Master i klinisk sykepleievitenskap, finnes under Fag- og studieplaner. Det er mest artikler i denne listen, men noen e-bøker er også tilgjengelige.

Her har jeg samlet e-bøkene, lovene og rapportene i pensumlisten. Ebrary, selvstendige nettsider, Lovdata og NBdigital (Nasjonalbiblioteket) er representert:

Kurs VI: Kvalitativ metode (5sp)

Anbefalt litteratur

Stern, PN. Schreiber, RS (2001). Using grounded theory in nursing. New York: Springer ISBN: 0-8261-1406-7 (254 s.)

Fossåskaret, E., Fuglestad, OL & Aase, T.H. (red). (1997). Metodisk feltarbeid: Produksjon og tolkning av kvalitative data. Oslo: Universitetsforlaget.

Kurs V: Kvantitativ metode (5 sp)

Friis, S. og Vaglum P. (1999) Fra idé til prosjekt: en innføring i klinisk forskning. 2. utg. Tano Aschehoug, Oslo.


Kurs VI: Forskningsmetode og databehandling 2 (10sp)

Kvale, S. (2006). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal akademisk (223 s). (Læringssenterets tilføyelse: 1997 utgaven)

Anbefalt litteratur

Malterud, K. (2003). Kvalitative metoder i medisinsk forskning - en innføring. Oslo: Universitetsforlaget (240 s). ISBN: 9788215002750 (Læringssenterets tilføyelse: 1996 utgaven)


Emne VIII: Helse, kropp og livsstil (10sp)

Anbefalt litteratur

Hennekens C., Buring J.E.: Epidemiology in Medicine, 1987, Lippincott Williams & Wilkins. Kommunehelsetjenesteloven (Lov om helsetjenester i kommunene av 19. november 1982)

Smittervernloven (Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august 1994)

Tannhelsetjenesteloven (Lov om tannhelsetjenesten av 3. juni 1983) Workshop panel. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of Chronic Obstructive // lovdata

World Health Organisation (2002). Innovative care for chronic conditions: Building blocks for action. Geneva: World Health Organization

World Health Organisation & Public Health Agency of Canada (2005). Preventing chronic diseases: a vital investment: WHO global report. Retrieved April 15, 2006, from http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en/


Kurs II: Kunnskapsbasert praksis (5sp)

Lov av 2. juli 1999, nr. 63; om pasientrettigheter. (Pasientrettighetsloven) med forskrifter. Cappelens
Akademisk Forlag, Oslo.

Lov av 2. juli 1999, nr. 64; om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven) med forskrifter. Cappelens Akademisk Forlag. Oslo.

The Medical Research Council (2008). Developing and evaluating complex interventions: new guidance. www.mrc.ac.uk/complexinterventionsguidance

Anbefalt litteratur

Coulter, A., Ellins, J. (2006). Patient-focused interventions. A review of the evidence. Picker Institute Europe. http://www.library.nhs.uk/HEALTHMANAGEMENT/ViewResource.aspx?resID=177645


Emne VI: Barns deltakelse i møte med helsevesenet (10sp)

Kodish E. (Ed) (2005) Ethics and research with children. Oxford New York : Oxford University Press


6.1 Klinisk sykepleievitenskap 1(10sp)
Kurs 1: Sentrale pasientfenomener og begreper (5sp)

Lazarus, R. (1999). Stress and emotion- a new synthesis. London: Free Associations Books. Kapittel 2. Stress and emotion s. 27- 49 (22 s)

Lazarus, R. (1999). Stress and emotion- a new synthesis. London: Free Associations Books Kapittel 5. Coping. s 101-126 (25 s)

mandag 24. januar 2011

Erfaringer med iPad fra University of Notre Dame

Rapport: http://www.nd.edu/~cangst/NotreDame_iPad_Report_01-06-11.pdf
Artikkel: http://chronicle.com/blogs/wiredcampus/notre-dame-u-reports-on-experiment-to-replace-textbooks-with-ipads/29192?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Kort oppsummert:
"Our findings suggest the greatest value of the iPad may not be its ability to function as an eBook reader but instead its capacity to function as a consolidator or aggregator of information. Second, a statistically significant proportion of students felt the iPad, 1) makes class more interesting, 2) encourages exploration of additional topics, 3) provides functions/tools not possible with a textbook, and 4) helps students more effectively manage their time."

Overføre applikasjoner fra iPad til iTunes

Om man har kjøpt applikasjoner direkte på iPaden kan det lønne seg å sørge for at applikasjonene også blir synkronisert til iTunes. På den måten beholder man kjøpene sine, selv om man leverer fra seg iPaden.

Fremgangsmåte:
http://support.apple.com/kb/HT1848

fredag 21. januar 2011

Nyttige apper/ e-boklesere

I prosjektet har det blitt diskutert erfaringer rundt apper og e-boklesere. For e-boklesere har gruppen positive erfaringer med disse appene: Kindle, iBooks, Moon reader (Android) og Aldiko (Android).

For notater: Goodreader, Annotate, pdf-notes, og Evernote.

Mer utfyllende om de forskjellige appene og e-bokleserne vil publiseres i bloggen etterhvert.

JBI har én pensumbok som også ligger i Google Books. Får derfor testet ut hvordan Google Books fungerer på lesebrett.

HiO abonnerer på e-bokleseren Ebrary og Dawson. Dawson jobber nå med diverse oppgraderinger. For Ebrary er siste nytt at ProQuest har kjøpt dem opp. Det er i den forbindelse varslet endringer mht kompatibiliteten med lesebrett. Nyttige forbedringer hadde vært fullskjermsbruk, bedre søkefunksjoner og grensesnitt.

torsdag 20. januar 2011

iPad + PubMed = sant?

PubMed, som er gratisversjonen av Medline, er en medisinsk database som brukes mye på SU. De har laget en app kalt PubMed On Tap som er interessant mht iPad og søking etter medisinske artikler.

Det finnes én gratisversjon og én betalingsversjon (17 kr.) Gratisversjonen har alle egenskapene som finnes i den fulle versjonen bortsett fra en grense på 10 treff pr. søk og bare de 10 første referansene i biblioteket blir vist.

I appen kan man altså lagre referanser med PDF i appens bibliotek, hente opp PDF'er fra nettet, koble appen til bibliotekets EZproxy dvs. tilgang hjemmefra (testes nå ut), maile referansene med PDF fra appen og avansert søk.

Grensesnittet er enkelt og innbyr ikke til store, omfattende søk. Men den er absolutt verdt en test!
Screenshot fra http://www.referencesontap.com/

tirsdag 18. januar 2011

Elektronisk pensumliste for SU

..finnes under Fag- og studieplaner. Legg til bilde

Der man kan velge mellom HTML eller PDF: velg PDF. iPad'en er ikke alltid like kompatibel med PDF. Der det bare er PDF som valg og man ikke får opp fullteksten:

Eksempel: Walsh, K. & Kowanko, I. (2002). Nurses’ and patients’ perceptions of dignity. International Journal of Nursing Practice, 8: 143-151 (9 s).


Når du åpner lenken, klikk deg videre inn på "PDF Full Text" (ringet ut):
Trykk deretter på "Download PDF" for å få opp hele fullteksten:Voila! Hele artikkelen i fulltekst! Har du lastet ned gratisappsene iBooks, Evernote, PDF-notes o.l. kan du også lagre artikkelen i appen for å lese den offline. Dette gjøres ved å trykke én gang på skjermen når du har funnet en artikkel. Da får du opp en linje øverst der det står "Åpne i". I appen PDF-notes kan du også understreke og notere i teksten.

OBS! HTML versjonene av artiklene tilpasses ikke sidene like godt som PDF'ene. Du kan derfor zoome på siden for å få en bedre leseopplevelse av teksten.

"The evolving book" fra The Scholarly Kitchen

Ofte mange interessante innlegg fra The Scholarly Kitchen - dagens post handler om e-bøker og forskjellige bruksmåter/-former:

http://scholarlykitchen.sspnet.org/2011/01/18/e-books-and-their-containers/

fredag 14. januar 2011

DawsonERA og IE

Etter oppdatering til Adobe 10 ble det vanskelig å lese DawsonERA-bøker online i Internet Explorer. Også Safari ser ut til å ha problemer med den nye Adobe'n.

Dawson jobber med å løse problemet.


Foreløpige løsninger: nedgrader til en tidligere Adobe-versjon eller bruk Firefox, Opera eller Chrome.

Dawson har forøvrig bekreftet at det ikke er mulig å laste ned pdf-versjoner av e-bøkene til iPad.

torsdag 13. januar 2011

Nye iPad funksjoner

Betaversjonen av iOS 4.3. (EDIT 20.1.11: det ble med testen. Funksjonene kommer mest sannsynlig først på iPad 2 og ikke iOS 4.3). Snart kan du klype iPad'en din:
Les mer hos VG

iPad innføringskurs

Noen punkter som ble presentert på kurset til Master i klinisk sykepleievitenskap:

 • Av/på knapp. Kort trykk: av/på dvale, hold knappen inne + skjermkommando = skrur helt av/på
 • Home-knapp (alltid tilbake til ”skrivebordet”). Fungerer også som på-knapp fra dvale-modus
 • Apples iPad support
 • iTunes. Digitalt musikkarkiv- og avspillingsprogram for Mac og Microsoft Windows. Støtter synkronisering med iPad, iPod og iPhone. Organiserer "alt" på ett sted. Lage iTunes konto
 • Apps/applikasjoner/programmer. Kjøpes via App Store. Noe gratis noe koster
 • Koble til trådløst nett (eduroam): Settings > Wi-Fi > eduroam > Logg inn med HiO brukernavn og passord (det du logger inn med på en HiO PC) > Join > Godta
 • Tilgang hjemmefra. Virker i hovedsak som via vanlig pc.
  General > Network > VPN > Add a VPN configuration > velg PPTP (knapp øverst) > Descrition: navn >
  Hvis man vil lagre artikler for offline lesing, må gå via VPN (via ezproxy stopper på login-skjerm)
 • E-bøker. Via HiO: Ebrary og Dawsonera.
  Apps: eksempelvis iBooks (Apple), Free Books, Kobo, Stanza, Kindle m.m.
  Nettsteder: Google Books, Amazon m.m. Norske e-bøker: Bokhylla, Digitalbok (inkl. bøker fra Cappelen Damm), Bokskya (kommer 1. april 2011)
 • SU-pensum - tilgjengelig elektronisk
 • Sette opp e-posten med direkte tilgang. Fordelen er at man kan lese allerede opplastede mailer uten å være online
 • Apps verdt å teste: Dropbox, Goodreader, Documents (skriveprogram), Evernote (skriveprogram)
 • Bilder. Printscreen: Trykk på Home- og Av/på-knappen samtidig. Et lite ”blunk” viser at det skjer noe. Gå til Photos for å se skjermbildet. Evt. åpne bildet og klikk på symbolet ”pil ut av boksen” som gir mulighet for å sende bildet med e-post, legge til kontakt, bruke som bakgrunnsbilde, kopiere.
 • Spørsmål? Ta kontakt med Bettina ved Læringssenteret PP eller IT-vaktene

tirsdag 11. januar 2011

Notatfunksjon i DawsonERA

Det er mulig å notere i Dawsonera både via PC og iPad, men kun i sidefeltet som heter "Notat". Man kan også laste ned disse notatene til pc/iPad.


 Det er altså ikke mulig å notere i selve teksten, og notatet blir kun tilknyttet sidetallet fra boken.

ibooks, Kindle og Goodreader har alle gode notatfunksjoner. Også Stanza har en "annotate"-funksjon.

mandag 10. januar 2011

Pensum webteknologier

Det har tatt litt lenger tid enn forventet å få bestilt de to pensumbøkene i faget Webteknologier fra vår e-bokleverandør, men nå er begge bøkene tilgjengelige i BIBSYS.


De kan også leses direkte i DawsonERA.
Gå inn på URL: https://www.dawsonera.com/guard/protected/dawson.jsp?name=https://idp.feide.no og logg inn med vanlig brukernavn og passord (Feide).
Bøkene kan så søkes opp i DawsonERA-katalogen og leses online eller lastes ned som pdf til en datamaskin.fredag 7. januar 2011

Asus med fire nye nettbrett

Tre Android-brett og ett med Windows. Et av Android-brettene har også innebygd tastatur.
Omtale: http://www.teknofil.no/wip4/her-er-asus-fire-nye-nettbrett/d.epl?id=49191

Apropos nettbrett og tastatur, så ser Zaggmate iPad Case with Wireless Bluetooth Keyboard også ganske fristende ut.
Omtale: http://www.reviewboard.com/12/4476/zaggmate-ipad-case-with-wireless-bluetooth-keyboard-review

torsdag 6. januar 2011

iCabMobile og lagring av HTML-sider for offline lesning

Jeg har tidligere beskrevet hvordan man kan lagre nettsider (html) ved hjelp av Goodreader - men problemet er at bilder da ofte vil forsvinne.

Ved hjelp av  iCabMobile kan man få lagret nettsiden med bilder og fortsatt lese den i Goodreader.

Åpne iCabMobile, gå inn på ønsket html-side. Trykk på bokmerkeknappen og velg "save page". Siden vil da bli lagret i Download Manager. Åpne Download Manager (fortsatt i iCabMobile, menyen øverst til høyre), velg ønsket side og "Open in external App". Goodreader kommer da opp som et alternativ og dokumentet blir lagret i Goodreader på vanlig måte.

Sjekk også ut modulene man kan legge til i iCabMobile: "Open in GoodReader" og "Convert to ePub" er under utprøving her.

tirsdag 4. januar 2011

Toshiba Tablet

Med 10 tommer skjerm og Android, HD-video og dual core prosessor - nå begynner vi å snakke her!

Blir lansert første halvår 2011, til omtrent samme pris som iPaden.

http://www.dagbladet.no/2011/01/04/tema/data/hjemmepc/klikk/teknologi/14941724/

Nettlesere

Har testet to nettlesere til iPad: Atomic (6 kr) og iCabMobile (11 kr).

Begge kan anbefales, de fungerer mye bedre enn Safari. Etter kort tids bekjentskap holder jeg allikevel en knapp på iCabMobile - den har en glimrende download manager og støtter også Dropbox. Det vil si at man kan se dokumentene direkte i nettleseren, eller man kan laste dem ned via Download Manager og deretter velge hvilen app dokumentene skal åpnes i. Kjapt og smertefritt!

Ingen av nettleserene lar deg laste ned bøker fra DawsonERA - dessverre.