Sider

torsdag 31. mai 2012

E-bok seminar i London

I mai dro fem ansatte fra Læringssenteret til London. På agendaen stod blant annet et dagsseminar om e-bøker. Verten var University College London (UCL) og programmet finnes nederst på UCLs side.

Det var til sammen 10 forelesere som hadde korte innlegg den dagen. De snakket ut i fra tendenser i Storbritannia, et sted vi kan identifisere oss med i forhold til hvor langt/kort vi har kommet i e-boksatsingen. Nedenfor har jeg tatt for meg noe av det som kom frem under seminaret.

E-bok leverandøren Ebrary har foretatt to globale undersøkelser om studenters e-bokvaner, gjennomført i 2008 og 2011. I årene mellom undersøkelsene hadde ikke kjennskapen til e-bøker økt: studentene er rett og slett usikre på hvor de finner dem.. Den største innflytelsen på jakten etter e-bøker hadde foreleserne, bibliotekarene kom på 2. plass. Studentene stoler på informasjonen de finner i e-bøkene og nedlasting og tilgjengelighet er økende viktig for dem. Muligheter for å printe ut synkende viktig (dog en tendens jeg ikke har sett her hos oss..).

En representant fra bedriften Outsell fortalte om økende bruk av e-bøker i høyere utdanning fremfor videregående skoler. Kostnadene har en del å si her. Forventningene til e-bøker er høye, derfor ser det ut som om utviklingen går sakte, påstod hun. Å skreddersy tekstbøker har begynt å komme - tekstbøkene kan endre seg etter hva studentene trenger: bilder, video, print on demand og kjøpe enkeltkapitler.

Deretter fulgte noen forelesere som med vekslende hell har satset på elektroniske tjenester. Biblioteket ved University of Newcastle har innført brukerstyrt anskaffelse av e-bøker. I praksis vil det si at hvert femte lån av en enkelttittel utløser kjøp. Lånene må godkjennes og siden dette gjøres manuelt kunne det ta en dag eller to før lånet ble godkjent (oppsett varierer fra hvilke leverandør man bruker). Utenom denne ventetiden var studentene svært fornøyde med løsningen. Leselisten til studentene ble av og til meldt videre til foreleserne. Som en konsekvens av dette ble listene til anbefalt litteratur til tider endret da foreleserne fant interessante funn i studentenes leselister.

Hos University College of Professional Studies biblioteket prøvde de en periode å bli heldigitale: de hadde utelukkende e-plattformer, e-tidsskrifter og e-bøker. Studenter og ansatte var verken klare eller fornøyde med tilbudet og resultatet ble at de gikk tilbake til en samling med både trykt og elektroniske tjenester.

Hos Portsmouth University har de høyest bruk av e-bøker i Storbritannia. Mye av grunnen til dette er det store utvalget de har av e-bøker. Det jeg festet meg ved i foredraget var at de kjøpte en del e-bøker ut i fra hvilke bøker som hadde de lengste reservasjonslistene. Egentlig en innlysende tanke, men spørsmålet er om det går an å ta ut slike lister i Bibsys?

Dag to i vårt Londonopphold ble brukt til studiebesøk hos to bibliotek. Noen ord om også dette kan leses i vår Payback-blogg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar